Chodzi o pierwowzór orła z Placu Tysiąclecia, czyli o makietę Pomnika Zwycięstwa i Wolności.

 

W grudniu Ryszard Bytomski z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej ofiarował statuetkę miastu. Przez prawie dwa miesiące stała w gabinecie burmistrza Roberta Maciaszka. W środę burmistrz przekazał ją do muzeum.

A jak ten eksponat trafił do Ryszarda Bytomskiego?

– Znajdował się w Krzeszowicach, u Jacka Konarskiego, syna twórcy orła – Mariana Konarskiego. Pojechałem do pana Jacka z moim nieżyjącym już kolegą Frankiem Kieresem w sprawie obrazów w kościele św. Mikołaja. Zaprzyjaźniliśmy się z panem Jackiem i on w prezencie dał nam właśnie tę statuetkę – opowiada Ryszard Bytomski.

A czy jakieś tajemnice kryje ten prawdziwy orzeł z Placu Tysiąclecia? Posłuchajcie Kamila Bogusza, dyrektora Muzeum w Chrzanowie.

https://przelom.pl/29375-z-gabinetu-burmistrza-orzel-trafil-do-muzeum-w-chrzanowie-wideo.html?9625fdcfdf80c49a86c36dcc39ff7e92

Zmiana czcionki
Kontrast