Misja

Głównym hasłem Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na lata 2019-2023 będzie Muzeum, otwarte! Wyraża ono kierunek działań, które będą realizowane w najbliższych latach dla dobra Gminy Chrzanów. Podstawami, tego założenia są: świadomość historyczna, źródła historyczne, Tradycja, pamięć oraz aktualny stan wiedzy. Są to filary, na których będzie opierać się działalność i rozwój Muzeum w Chrzanowie.

Pierwszym jest świadomość historyczna, gdyż budowanie świadomości wśród mieszkańców i osób odwiedzających to główne zadania instytucji kultury, jaką jest Muzeum. Dzięki lepszej świadomości o danej kwestii w dziejach można rozwinąć postrzeganie i zrozumienie minionych wieków w kontekście historii regionu. Budowanie społeczeństwa świadomego historycznie pozwoli uwrażliwić na pamiątki historii i potrzebę zachowania jak największej ilości informacji o wiekach minionych (np. poprzez przekazanie fotografii, czy archiwaliów do zasobów muzeum). Może także rozbudzić twórczą dyskusję nad potrzebami i zakresem rozwoju miasta.

Drugim aspektem są źródła historyczne. Niejednokrotnie wiele osób nie ma świadomości, że źródłem może być każda pamiątka działalności człowieka. A tych na terenie Gminy Chrzanów nie brakuje, począwszy od fotografii w albumach rodzinnych, czy dokumentach w archiwach, poprzez wspomnienia i relacje, a na samych budynkach kończąc. Rozpoczęcie zebrania ich w zbiór (,,Chrzanoviana”), jak i ich opracowanie wpisuje się w obowiązkowych zakres podejmowanych przez Muzeum działań.

Trzecim jest Tradycja, gdyż kultywowanie tradycji regionalnych lub też udokumentowanie ich pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. Ten aspekt to także budowanie poczucia dumy z wielowiekowych tradycji istniejących w Gminie, a przez co odkrywanie własnej tożsamości.

Czwartym jest pamięć. Pamięć o ludziach, o ich dokonaniach, o wydarzeniach, o instytucjach i o wszelkich aspektach działalności na terenie Gminy Chrzanów, jak i dawnego Powiatu Chrzanowskiego. Odkrywanie tajemnic historii i zachowywanie ich w pamięci zbiorowej jest niezwykle istotne, gdyż pomaga zrozumieć przeszłość i świadomie budować przyszłość.

Ostatnim aspektem jest aktualny stan wiedzy, który winien być ciągle rozszerzany, np. poprzez badania naukowe na wielu polach: historycznych, archeologicznych, etnograficznych, przyrodniczych, etc.

Wszystkie te aspekty wpisują się bardzo wyraźnie w podstawowy zakres działalności Muzeum i przy wykorzystaniu hasła otwartości pozwolą rozwinąć tę instytucję i propagować szeroko pojętą kulturę.

Kontakt

Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

32-500 Chrzanów,
ul. Mickiewicza 13
tel./fax (0 32) 623 51 73,
tel. (0 32) 753 87 11
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Godziny otwarcia

Od kwietnia do października:

poniedziałek - piątek - 7.30 – 16.30

sobota - 7.30 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Od listopada do marca:

poniedziałek - piątek  - 7.30 - 14.30

sobota - 7.30 - 14.30 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Zmiana czcionki
Kontrast