Materiały historyczne do pobrania

Z historii miasta pdf

Z historii Muzeum pdf

Lista mieszkańców dawnego powiatu chrzanowskiego walczących w I Wojnie Światowej

Lista żołnierzy pochowanych na cmentarzach z I Wojny Światowej nr 444 i 445

Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945

W lipcu 2008 r. Lola Berman przekazała Muzeum w Chrzanowi LISTĘ Żydów chrzanowskich, którzy zginęli podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945.
Inicjatorem jej tworzenia
było stowarzyszenie „Association of Settlers from Chrzanow in Israel” w Tel Awiwie z przewodniczącą Rózią Hirszberg. Jednocześnie wyraziło ono zainteresowanie i aprobatę dla umieszczenia LISTY na stronie internetowej naszego Muzeum, licząc także na dalsze jej, sukcesywne uzupełnianie.

C h r z a n ó w 1 9 3 9 – 1 9 4 5

Lista chrzanowskich Żydów, zgładzonych w latach 1939-1945

Imiona te znajdują się także w pamiątkowej „Urnie męczenników” w muzeum „Lochamej Hagetaoth” (Bohaterzy Getta), częściowo podane przez pozostałą po holokauście garstkę Żydów chrzanowskich.

Redagowali:
Bitka (Blima) Goldber
Josef Weissler

Tłumaczył z hebrajskiego:
Josef Weissler

Na przekazanym Muzeum w Chrzanowie oryginale widnieje dwujęzyczna hebrajsko-angielska pieczęć:
„Association of Settlers from Chrzanow in Israel”

Izrael, czerwiec 2008

Wprowadzenie

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-a

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-b

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-c

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-d

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-e

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-f

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-g

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-h

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-i

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-j

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-k

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-l

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-m

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-n

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-o

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-p

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-r

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-s

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-t

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-w

lista-chrzanowskich-zydow-zgladzonych-w-latach-1939-1945-zaczynajacych-sie-na-litere-z

Ludność żydowska miasta Trzebini – Ofiary Holokaustu

 


Zmiana czcionki
Kontrast