Deklaracja Dostępności

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej: https://muzeum.chrzanow.pl

Muzeum w Chrzanowie – budynek główny

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 13,
tel./fax (32) 623 51 73,
tel. (32) 753 87 11
http://www.muzeum.chrzanow.pl
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Dom Urbańczyka – oddział wystaw czasowych
32-500 Chrzanów, al. Henryka 16,
tel. (32) 623 43 07
e-mail: urbanczyk@muzeum.chrzanow.pl

Strona internetowa: https://muzeum.chrzanow.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • Brak informacji w języku migowym.
 • Brak audio deskrypcji.
 • Niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre zamieszczone na stronie internetowej muzeum informacje w postaci załączników są w formie skanów.
 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość nawigacji klawiaturą
 • opcja poprawy czytelności czcionek
 • możliwość wyboru koloru kontrastu
 • podkreślenie linków
 • podświetlenie linków
 • obrazki w odcieniach szarości
 • opcja odwrócenia kolorów

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

 • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 21-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Muzeum w Chrzanowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów (Budynek Główny)

– Siedziba główna Muzeum mieści się w zabytkowym budynku (XVI wiecznym lamusie dworskim przebudowanym w  XIX wieku) przy ul. Mickiewicza 13 w Chrzanowie.

– Obecnie budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym.

– Na parterze budynku znajdują się: hall, dwie sale ekspozycyjne, sala edukacyjna,  toaleta, dwa biura oraz pomieszczenie służbowe.

– Na pierwszym piętrze znajduje się pięć sal ekspozycyjnych oraz dwa biura.

– Na drugim piętrze znajdują się dwa biura, składnica akt oraz sześć pomieszczeń magazynowych.

– Budynek muzeum nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Oddział Wystaw Czasowych – „Dom Urbańczyka”, al. Henryka 16, 32-500 Chrzanów

– Oddział Wystaw Czasowych Muzeum w Chrzanowie mieści się w zabytkowym budynku (XIX-wiecznej małomiasteczkowej willi) przy al. Henryka 16.

– Budynek posiada jedno piętro. Na parterze znajdują się: holl, toaleta oraz pięć sal ekspozycyjnych. Na półpiętrze znajduje się pomieszczenie gospodarczo – magazynowe. Na I piętrze umieszczone są czytelnia, dwa pomieszczenia  biblioteki, dwa pomieszczenia biurowe, a także trzy magazyny.

– Budynek posiada furtkę od strony al. Henryka oraz bramę wjazdową od strony ul. Juliusza Słowackiego.

– Oddział Wystaw Czasowych nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.