Cennik biletów wstępu do Muzeum w Chrzanowie

Do budynku głównego Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
(ul. Mickiewicza 13) oraz do Oddziału Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” (Alei Henryka 16) aktualny od 1 września 2023 r.

Bilet normalny – 7 zł

Bilet ulgowy – 5 zł

Lekcja warsztatowa – 8 zł

Lekcja muzealna – 6 zł

Lekcja muzealna w terenie – 8 zł

Płatność tylko gotówką.
Payment only in cash.

Zwiedzanie wystaw stałych w budynku głównym Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich przy ul. Mickiewicza 13 w niedziele i święta – bezpłatne.

Zwiedzanie wystaw czasowych w Oddziale Wystaw Czasowych „Domu Urbańczyka” przy Alei Henryka 16 w niedziele i święta – bezpłatne.

Wstęp do ogrodu przy Oddziale Wystaw Czasowych „Domu Urbańczyka”
przy Alei Henryka 16 – bezpłatny.

Wstęp na cmentarz żydowski – bezpłatny.


W obu oddziałach Muzeum w Chrzanowie honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 

Numer konta bankowego Muzeum w Chrzanowie: 78 84440008 0000 0064 2532 0002 (Bank Spółdzielczy w Chrzanowie).

***

Klucze do cmentarza żydowskiego są dostępne w budynku głównym Muzeum przy ul. Mickiewicza 13. Wypożyczenie kluczy jest możliwe po wpisaniu się do księgi kluczy. Po zakończonej wizycie należy je zwrócić do budynku głównego. Zwiedzanie cmentarza żydowskiego jest bezpłatne. 
The Jewish cemetery keys are available in the main Museum’s building at Mickiewicza 13 Street. Renting is made on the basis of an entry in the book of issuing keys with a legible signature of the person taking and returning the keys.
For people or groups interested in sightseeing – the cemetery is opened with tour guide from the Museum during Museum’s openinig hours, it is:
From April to October:
From Monday to Friday – 7.30 – 16.30
Sunday – 12.00 – 15.30
From November to March:
From Monday to Friday – 7.30 – 14.30
Sunday – 12.00 – 15.30
Informujemy, że Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem [A-1524/M] dn. 29.08.2019 . W związku z tym zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i prac na jego terenie bez zgody i wiedzy Muzeum oraz konserwatora zabytków.
Please be advised that the cemetery was entered into the register of monuments of the Lesser Poland Voivodeship under the number [A-1524 / M] on August 29, 2019. Therefore, it is forbidden to make any alterations or work on its premises without the consent of the conservator of monuments and Museum.