Oferta edukacyjna dla szkół ponadpodstawowych

Proponowana tematyka jest pewną sugestią ze strony Muzeum w Chrzanowie. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.  Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i dostosowujemy tematykę, metody i formę zajęć do Państwa oczekiwań.

 

Lakiem i piórem, czyli o historycznym dokumencie
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym zajmował się pisarz średniowieczny, jaki był materiał pisarski, jak ozdabiano pismo i jak oprawiano książki. W drugiej części zajęć spróbują pisania gęsim piórem i tuszem oraz wykonają pieczęcie.

Dlaczego rynek jest kwadratowy, czyli jak powstał Chrzanów
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstawały miasta w średniowieczu, poznają pojęcia związane z lokowaniem miast średniowiecznych na przykładzie Chrzanowa oraz dlaczego układ przestrzenny miasta jest taki do dnia dzisiejszego. Dowiedzą się jak funkcjonowały władze miejskie w średniowieczu oraz kim byli pierwsi właściciele Chrzanowa.

Chrzanowscy powstańcy
Wydarzenia historii Polski dotyczyły też ziemi chrzanowskiej. W walkę o niepodległość od XVIII w. włączali się mieszkańcy naszego rejonu. Podczas zajęć zostaną przybliżone postaci i formy walki o niepodległość podejmowane przez mieszkańców okolicy.

Życie codzienne w okupowanym Chrzanowie
Uczestnicy zajęć poznają jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Chrzanowa w trudnych czasach II wojny światowej. Jak ludność katolicka i żydowska radziła sobie w obliczu terroru i zagrożenia. Poznają także losy żydowskiej ludności miasta.

Historia Chrzanowa na pieczęciach
W odniesieniu do zachowanych odcisków pieczętnych Chrzanowa przedstawiona zostanie historia miasta od czasów Ligęzów po współczesność. Uczniowie poznają zagadnienia sfragistyki i wykonają samodzielnie odciski różnymi technikami.

#Dawny Chrzanów
Zajęcia mają na celu ukazanie dawnego Chrzanowa i porównanie z obecnym wizerunkiem. Omówione zostaną zmiany zachodzące w wyglądzie miasta i jego charakterystyczne punkty. W ten sposób zostanie przybliżona uczestnikom historia miasta w odmiennym ujęciu. Uczestnicy zapoznają się z historią Chrzanowa, zaprezentowaną w oparciu o pewne najważniejsze wydarzenia – kamienie milowe w dziejach od średniowiecza po współczesność.

Znaki na tarczy rycerza. Spotkania z heraldyką
Poznanie rodów właścicieli Chrzanowa przez pryzmat heraldyki Uczestnicy dowiedzą się co to jest herb. Poznają historię i symbolikę znaków przedstawianych na tarczach rycerskich i podstawowe zasady ich tworzenia.

Od terminatora do mistrza, czyli o rzemieślnikach w średniowieczu
Ważnym elementem w działalności średniowiecznych miast były cechy rzemieślnicze. Młodzież zapozna się z pojęciami związanymi z tym zjawiskiem, cechami i rzemiosłami funkcjonującymi w Chrzanowie.

Gdzie mieszkały muzy? Rola i funkcjonowanie muzeum
Podczas kuratorskiego oprowadzania po ekspozycji stałej uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje Muzeum, jakie są rodzaje muzeów oraz jak wygląda praca kustosza i życie eksponatu.

W synagodze i w domu żydowskim
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda kult sprawowany w synagodze i jakie przedmioty charakterystyczne są dla żydowskiego domu.

Święta i obyczaje świąteczne u Żydów
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda rytualny rok żydowski i jak obchodzi się poszczególne święta religijne.

Narodziny, życie i śmierć w obyczajowości żydowskiej
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej poznamy najważniejsze momenty w życiu żydowskim oraz związane z nimi obyczaje.

Nie święci garnki lepią – w warsztacie garncarza
Koło stało się symbolem postępu cywilizacyjnego, a garncarstwo jednym z najstarszych rzemiosł, istotnym również dla Chrzanowa. Podczas zajęć zostanie przybliżona historia koła i warsztatu garncarskiego oraz różne wytwory tego rzemiosła. Uczestnicy zajęć będą mogli spróbować swoich sił samodzielnie wykonując naczynia z gliny.

Papier z wyobraźnią. Czerpanie papieru
Jak powstaje papier oraz czym można go ozdobić dowiemy się podczas „wyczerpujących” zajęć, z których każdy uczestnik wyjdzie z własnoręcznie wykonaną kartką papieru czerpanego.

Czerwone korale, tęczowe gorsety, portki pasiaste, czyli o strojach naszych pradziadków
Strój ludowy był charakterystyczny dla danego regionu Polski. Mieszkańcy ziemi chrzanowskiej też mieli własny strój. Podczas zajęć zostanie przybliżony wygląd i elementy ubioru lokalnego.

 

Wiosna! Ach, to Ty! Dawne obrzędy witania wiosny
Uczestnicy dowiedzą się jakie były zwyczaje związane z powitaniem wiosny, czym był gaik oraz marzanna i jaka była ich symbolika. W części praktycznej zostaną wykonane kukiełki-marzanny lub gaiki (do wyboru po wcześniejszym ustaleniu).

Pisanki, kraszanki, oklejanki
Jak to niegdyś z pisankami było oraz co ma burak do jajka dowiemy się podczas krótkiej pogadanki. Następnie każdy wykorzysta zdobyte wiadomości, ozdabiając własne wielkanocne jajka.

Wicie palmy wielkanocnej

Wykonywanie palmy wielkanocnej należy do jednego z najstarszych zwyczajów polskich. W zależności od regionu wyglądały one nieco inaczej. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę i umiejętność wykonania palmy lokalnej.

Katarzynki i Andrzejki
Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, czemu służyły „katarzynkowe” i „andrzejkowe” zabawy. Następnie sami wypróbują moc wróżb.

Boże Narodzenie. Dawne zwyczaje i obrzędy
Co to jest podłaźniczka, po co komu słoma pod stołem wigilijnym oraz o wielu innych obyczajach dowiedzą się uczestnicy podczas zajęć. W części praktycznej każdy wykona własną ozdobę choinkową.

 

Spacery edukacyjne

Spacer po cmentarzu żydowskim
Podczas zwiedzania z przewodnikiem żydowskiej nekropolii zobaczymy jej najciekawsze miejsca oraz zapoznamy się z żydowskim obrządkiem pogrzebowym.

Spacer po chrzanowskiej nekropolii

Zwiedzanie chrzanowskiej nekropolii rozpoczyna rys historyczny miejsca. Przedstawione zostaną postacie ważne dla miasta. A także najciekawsze obiekty.

Śladami chrzanowskich Żydów – spacer po mieście
Podczas zwiedzania z przewodnikiem centrum miasta zobaczymy miejsca związane z historią żydowskiej społeczności Chrzanowa.

Spacer po mieście
W zależności od potrzeb i zainteresowania możliwe jest przeprowadzenie spacerów tematycznych nawiązujących do historii miasta i jego mieszkańców, np. Zabytki Chrzanowa, Szlakiem niepodległości, Dzieje szkolnictwa w Chrzanowie, Chrzanów na przestrzeni wieków.

 

* Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany tematu zamówionych warsztatów w przypadku nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń losowych (np. choroba prowadzącego itp.)