Oferta edukacyjna dla szkół ponadpodstawowych

Warsztaty historyczne / Zabawa z historią

Św. Mikołaj z Miry – patron miasta. Legenda a prawda historyczna
Zajęcia maja na celu przybliżenie postaci św. Mikołaja biskupa z Miry, będącego patronem miasta Chrzanowa. Uczestnicy zapoznają się z biografią świętego oraz jego przedstawieniami w ikonografii, także na pieczęciach. Będą mogli też wykonać postać św. Mikołaja.

Historia Chrzanowa na pieczęciach
W odniesieniu do zachowanych odcisków pieczętnych Chrzanowa przedstawiona zostanie historia miasta od czasów Ligęzów po współczesność. Uczniowie poznają zagadnienia sfragistyki i wykonają samodzielnie odciski różnymi technikami.

Znaki na tarczy rycerza. Spotkania z heraldyką
Dzieci dowiedzą się co to jest herb oraz poznają historię i symbolikę znaków przedstawianych na tarczach rycerzy. Poznają także podstawowe zasady ich tworzenia, a następnie zaprojektują własny herb.

W warsztacie średniowiecznego pisarza
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym zajmował się pisarz średniowieczny, jaki był materiał pisarski, jak ozdabiano pismo i jak oprawiano książki. W drugiej części zajęć spróbują pisania gęsim piórem i tuszem według odpowiedniego kroju pisma, poznają podstawy kaligrafii oraz własnoręcznie wykonają napis i go ozdobią.

Dlaczego rynek jest kwadratowy, czyli jak powstał Chrzanów
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstawały miasta w średniowieczu, poznają pojęcia związane z lokowaniem miast średniowiecznych na przykładzie Chrzanowa oraz dlaczego układ przestrzenny miasta jest taki do dnia dzisiejszego. Dowiedzą się jak funkcjonowały władze miejskie w średniowieczu oraz kim byli pierwsi właściciele Chrzanowa. W trakcie zajęć wyświetlona zostanie prezentacja pokazująca prezentująca te zagadnienia. W drugiej części zajęć dzieci zostaną podzielone na grupy i wykonają własne makiety Chrzanowa oraz spróbują nazwać ulice przedstawione na planie.

Słowa dawniej zapisane. Historia pisma
Uczestnicy zajęć poznają jak doszło do powstania pisma – od obrazków, które z czasem przekształciły się w litery. Podczas zajęć zostaną omówione także różnorodne materiały pisarskie. Informacje te zostaną przekazane za pomocą prezentacji multimedialnej. W drugiej części uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować własnoręcznie wykonać zapiski różnymi stylami pisma (od piktogramów, przez hieroglify, do różnego kroju liter).

Życie codzienne w średniowiecznym Chrzanowie
Treścią zajęć będzie codzienność, zajęcia, ubiór i pożywienie mieszkańców średniowiecznego Chrzanowa, przybliżona przez prezentację multimedialną. Uczestnicy będą mogli przymierzyć średniowieczny strój mieszczański, a na podsumowanie zmierzyć się z wykreślanką średniowieczną.

Dawny Chrzanów na puzzlach
Zajęcia mają na celu ukazanie dawnego Chrzanowa i porównanie z obecnym wizerunkiem przy wykorzystaniu lubianego przez dzieci środka, jakim są puzzle. Omówione zostaną zmiany zachodzące w wyglądzie miasta. W ten sposób zostanie przybliżona uczestnikom historia miasta w odmiennym ujęciu.

Kto ty jesteś? Polak mały. Polskie symbole narodowe
Zajęcia mają ukształtować w najmłodszych postawy patriotyczne i poczucie tożsamości narodowej poprzez poznanie symboli narodowych, ich historii, znaczenia dla Polaków. Wzbudzić szacunek wobec nich oraz zachęcić do radosnego świętowania rocznic patriotycznych. Rozmowa nauczająca wzbogacona będzie prezentacja multimedialną, a uczestnicy wykonają kotyliony, które dzieci będą mogły nosić podczas uroczystości rocznicowych i godło.

Rycerze czy rabusie, czyli o kulturze w średniowieczu
Uczestnicy zapoznają się z zasadami obyczajowymi wywodzącymi się ze średniowiecza , takimi jak kodeks rycerski, poznają maniery panujące na dworach rycerskich i królewskich. Odkryją wiedzę o ówczesnej modzie rycerskiej, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Poznają jakie były gry i zabawy w jakich uczestniczyli członkowie średniowiecznych społeczności w wolnym czasie. W drugiej części zajęć wykonają nakrycia głowy kojarzące się z średniowieczem (hełm-szyszak oraz kornet).

Warsztaty ogólnorozwojowe

Poznajemy tajniki witrażu
Podczas zajęć dzieci dowiadują się co to jest witraż, poznają jego historię, technikę wykonania. Dzięki prezentacji multimedialnej mogą zobaczyć przykłady witraży. Same wykonają witraż, tylko z bibuły.

Od słoika do wazonika. Malowanie na szkle
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom jednego ze sposobów zdobienia i wykonywania przedmiotów z dostępnych materiałów. Uczestnicy wykonają ozdobny wazonik ze szklanego słoiczka i pomalują go farbami do szkła.

Zabawki naszych dziadków
Celem jest rozwinięcie wyobraźni i zachęcenie do aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu. Dzieci poznają zabawy i zabawki z przeszłości. Same będą mogły wykonać zabawkę dla siebie i spróbują zagrać w gry sprzed lat.

Nie święci garnki lepią – w warsztacie garncarza
Koło stało się symbolem postępu cywilizacyjnego, a garncarstwo jednym z najstarszych rzemiosł, istotnym również dla Chrzanowa. Podczas zajęć zostanie przybliżona historia koła i warsztatu garncarskiego oraz różne wytwory tego rzemiosła. Uczestnicy zajęć będą mogli spróbować swoich sił samodzielnie wykonując naczynia z gliny.

Papierowa wiklina
Uczestnicy poznają jedną z najstarszych form rękodzieła czyli plecionkarstwo. Dowiedzą się, z jakich materiałów można wykonywać plecionki i jakie są finałowe efekty pracy oraz jaki materiał do wyplatania wykorzystywali nasi przodkowie. Nauczą się wykonywać papierową wiklinę i wykonają z niej ozdoby.

Papier z wyobraźnią. Czerpanie papieru
Jak powstaje papier oraz czym można go ozdobić dowiemy się podczas „wyczerpujących” zajęć, z których każdy uczestnik wyjdzie z własnoręcznie wykonaną kartką papieru.

Bibułowe bukiety
Bibułowe kwiaty, które „kwitły” przez cały rok zdobiły wnętrza chałup. Uczestnicy dowiedzą się kto tworzył te kwiaty i kiedy, co zdobiono w tradycyjnym wnętrzu bibułowymi kwiatami i w jakim celu. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają zasady tworzenia kwiatów z bibuły oraz samodzielnie je wykonają. Warsztaty mają na celu dodatkowe pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności manualnych.

Każdy może mieć własne zoo. Papierowe ZOO
Uczestnicy wykonują modele zwierząt współczesnych, głownie ssaków i owadów z różnych odpadkowych materiałów. Możliwość kreacji własnych tworów w stylu dzikiej przyszłości.

Zabawy z grafiką
Podczas zajęć dowiemy się co to jest grafika, do czego służy i jakie są techniki graficzne. Każdy wykona swoją pracę w technice kolografii.

Jak zostać artystą
Zastanowimy się co jest potrzebne artyście do wykonania obrazu, rzeźby, gdzie artysta tworzy i czy każdy może tworzyć dzieła sztuki. Każdy wykona własną pracę plastyczną.

Zimno, cieplej, gorąco – zabawy z kolorami
Dowiemy się, które kolory są ciepłe a które zimne oraz wybierzemy te bardziej i mniej przyjemne w odbiorze. Każdy zilustruje swój pomysł w pracy malarskiej.

Hello Lipowiec! Minibudowle z piankoliny
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z elementami konstrukcji zamków średniowiecznych na konkretnych przykładach. Dowiedzą się kto mieszkał w zamku. Prezentacja multimedialna zawiera elementy języka angielskiego. W drugiej części zajęć zbudują zamek z pianko liny za pomocą foremek.

Warsztaty etnograficzne

Czerwone korale, tęczowe gorsety, portki pasiaste, czyli o strojach naszych pradziadków
Strój ludowy był charakterystyczny dla danego regionu Polski. Mieszkańcy ziemi chrzanowskiej też mieli własny strój. Podczas zajęć zostanie przybliżony wygląd i elementy ubioru lokalnego.

Witaj wiosno. Robimy gaik
Czym był gaik, z czego go wykonywano, jaka była jego symbolika. Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się podczas zajęć, wykonując gaik.

Powitanie wiosny z marzanną
Kim była Marzanna? Jakie były zwyczaje powitania wiosny? Uczestnikom zostaną udzielone odpowiedzi na te i inne pytania. W drugiej części zajęć dzieci samodzielnie wykonają laleczki marzanny.

Pisanki, kraszanki, oklejanki
Jak to niegdyś z pisankami było oraz co ma burak do jajka dowiemy się podczas krótkiej pogadanki. Następnie każdy wykorzysta zdobyte wiadomości wykonując własną pisankę.

Wicie palmy wielkanocnej
Wykonywanie palmy wielkanocnej należy do jednego z najstarszych zwyczajów polskich. W zależności od regionu wyglądały one nieco inaczej. Dzieci i młodzież będą mogły zdobyć wiedzę i umiejętność wykonania palmy lokalnej.

Katarzynki i Andrzejki
Na wstępie dowiemy się, czemu służyły „katarzynkowe” i „andrzejkowe” zabawy. Następnie sami wypróbujemy moc wróżb.

Boże Narodzenie. Dawne zwyczaje i obrzędy
Co to jest podłaźnica, po co komu słoma pod stołem wigilijnym oraz o wielu innych obyczajach dowiemy się podczas prezentacji. W części praktycznej każdy wykona własną ozdobę choinkową.

Lekcje

Chrzanów. Wprowadzenie w historię miasta
Uczestnicy zapoznają się z historią Chrzanowa, zaprezentowaną w oparciu o pewne najważniejsze wydarzenia – kamienie milowe w dziejach od średniowiecza po współczesność.

Rzemieślnicy i partacze. Historia i działanie cechów rzemieślniczych w Chrzanowie
Uczestnicy dowiedzą się skąd wzięła się idea zakładania dawnych cechów znanych też jako gildie czy konfraternie, poznają rolą społeczną takich organizacji. Dowiedzą się kogo nazywano partaczem i jakie były wymagania stania się rzemieślnikiem oraz jak funkcjonowały cechy. Ponadto w trakcie zajęć omówione zostaną niektóre źródła znajdujące się w Muzeum, dotyczące miejscowych organizacji cechowych.

Znane i nieznane bajki polskie
Jednym z elementów kultury i tradycji każdego narodu są bajki i legendy. Dzieci w otoczeniu muzealnym będą mogły posłuchać wybranych bajek i legend, a następnie podczas rozmowy zrozumieć ich przesłanie i znaczenie. Przekonają się, że legendy przybliżają prawdziwą historię. Sporządza też ilustracje do wysłuchanych opowiadań.

Jak zdobiono się pod zaborami. Biżuteria patriotyczna
Czas niewoli narodowej charakteryzuje się różnymi formami walki o wolność i manifestacji patriotyzmu. Jedną z form była biżuteria patriotyczna. Na bazie zbiorów muzealnych uczestnicy poznają wygląd i symbolikę oraz znaczenie ozdób, które noszono w okresie zaborów.

Chrzanowscy powstańcy
Wydarzenia historii Polski dotyczyły tez ziemi chrzanowskiej. W walkę o niepodległość od XVIII w. włączali się mieszkańcy naszego rejonu. Podczas zajęć zostaną przybliżone postaci i formy walki o niepodległość podejmowane przez mieszkańców okolicy.

Życie w okupowanym Chrzanowie
Uczestnicy zajęć poznają jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Chrzanowa w trudnych czasach II wojny światowej. Jak ludność katolicka i żydowska radziła sobie w obliczu terroru i zagrożenia. Poznają także losy żydowskiej ludności miasta.

Jak to w szkole bywało?
Uczestnicy zajęć poznają historię chrzanowskiego szkolnictwa. Dowiedzą się także jak dzieci i młodzież uczyli się w dawnej szkole, jak wyglądały szkolne wycieczki czy przedstawienia, podręczniki, zeszyty czy ławki. Będą mogli zobaczyć te przedmioty na ekspozycji poświęconej chrzanowskiemu szkolnictwu.

Gdzie mieszkały muzy? Rola i funkcjonowanie muzeum
Podczas kuratorskiego oprowadzania po ekspozycji stałej dowiemy się jak funkcjonuje muzeum, jakie są rodzaje muzeów oraz jak wygląda praca kustosza i życie eksponatu.

Biblia w obrazach na podstawie przykładów
Podczas pogadanki dowiemy się jakie sceny biblijne są najczęściej przedstawiane na obrazach oraz jak interpretować niektóre detale, na pozór dekoracyjne.

W synagodze i w domu żydowskim
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda kult sprawowany w synagodze i jakie przedmioty charakterystyczne są dla żydowskiego domu.

Święta i obyczaje świąteczne u Żydów
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda rytualny rok żydowski i jak obchodzi się poszczególne święta religijne.

Narodziny, życie i śmierć w obyczajowości żydowskiej
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej poznamy najważniejsze momenty w życiu żydowskim oraz związane z nimi obyczaje.

Geologia ziemi chrzanowskiej
W zależności od warunków atmosferycznych zwiedzanie stałej wystawy, pokaz okazów z magazyn lub zwiedzanie ogrodu geologicznego.

Ptaki i ssaki na przykładzie zbiorów muzealnych
Pogłębiona opowieść o zwierzętach eksponowanych na stałej wystawie przyrodniczej

Świat owadów – motyle i chrząszcze
Pogłębiona opowieść o owadach z gablot ze stałej wystawy, oraz tych, które są przechowywane w magazynie

Krótki spacer po królestwie grzybów
Opowieść o grzybach, prezentacja multimedialna, możliwość pójścia do szkoły, pokaz budowy mikroskopowej, jeśli szkoła posiada takie możliwości sprzętowe

Rozważania o ekologii
Próba odpowiedzi na to, czym tak naprawdę jest ekologia, skoro tak bardzo szermuje się tym słowem w różnych okolicznościach.

Jak żył człowiek w epoce kamienia
Zajęcia z prezentacją najstarszych zabytków z okolic Chrzanowa. Podczas zajęć dzieci poznają antropogenezę (rozwój człowieka jako gatunku).

Kultura łużycka w regionie chrzanowskim
Zajęcia z prezentacją zagadnień epoki brązu i żelaza, dostosowane każdorazowo do wieku uczestników, z wykorzystaniem znalezisk regionalnych.

Badania wykopaliskowe na cmentarzyskach w regonie chrzanowskim
Wykład z prezentacją multimedialną, ukazujący techniki wykopaliskowe i prowadzoną dokumentację podczas badań.

Spacery edukacyjne

Spacer po cmentarzu żydowskim
Podczas zwiedzania z przewodnikiem żydowskiej nekropolii zobaczymy jej najciekawsze miejsca oraz zapoznamy się z żydowskim obrządkiem pogrzebowym.

Spacer po chrzanowskiej nekropolii
Śladami chrzanowskich Żydów – spacer po mieście
Podczas zwiedzania z przewodnikiem centrum miasta zobaczymy miejsca związane z historią żydowskiej społeczności Chrzanowa.

Zabytki Chrzanowa – spacer po mieście
Podczas zwiedzania z przewodnikiem centrum miasta zobaczymy zabytkowe miejsca związane z historią Chrzanowa.

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne
Wyjścia w teren, niekoniecznie na oficjalną ścieżkę dydaktyczną, może być nawet szkolne podwórko i opowieść o realnej przyrodzie w naszym najbliższym otoczeniu.

Kontakt

Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

32-500 Chrzanów,
ul. Mickiewicza 13
tel./fax (0 32) 623 51 73,
tel. (0 32) 753 87 11
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Godziny otwarcia

Od kwietnia do października:

poniedziałek - piątek - 7.30 – 16.30

sobota - 7.30 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Od listopada do marca:

poniedziałek - piątek  - 7.30 - 14.30

sobota - 7.30 - 14.30 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Zmiana czcionki
Kontrast