Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, kadencji 2018-2022:

  • Przewodniczący – dr Marek Grabski
  • Wiceprzewodnicząca – Beata Skoczeń – Marchewka
  • Adrian Rams
  • Krzysztof Kasperek
  • Marek Śliwa
  • Krzysztof Zubik
  • dr Dorota Żurek
  • dr hab. Marian Józef Wołkowski – Wolski, prof. UPJPII
  • Ewa Jeleń


Zmiana czcionki
Kontrast