Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, kadencji 2023-2027:

  •  dr Marek Grabski – Przewodniczący
  • Beata Skoczeń – Marchewka
  • Adrian Rams – Wiceprzewodniczący
  • Krzysztof Kasperek
  • dr hab. Grzegorz Chajko
  • Krzysztof Zubik
  • dr Dorota Żurek
  • dr hab. Marian Józef Wołkowski – Wolski, prof. UPJPII
  • Iga Szymkiewicz – Wnęk