Wirtualne Muzea Małopolski

 

Rozwój technologiczny sprawia, że kultura analogowa ze względu na utrudniony do niej dostęp, staje się coraz mniej atrakcyjna, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jednym z rozwiązań jest cyfryzacja i udostępnianie dzieł w Internecie. Coraz więcej instytucji kultury, w tym placówek muzealnych, podążając tym tropem, digitalizuje swoje zasoby.

Okazją ku temu jest projekt Wirtualne Muzea Małopolski, realizowany przez Małopolski Instytut Kultury i Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami.

Projekt polega na:

  • digitalizacji 700 obiektów wybranych ze zbiorów 35 małopolskich muzeów,
  • prezentacji zdigitalizowanych obiektów, z wykorzystaniem m.in. techniki 2D i 3D, na nowo powstałym portalu dostępnym od sierpnia 2013 r. pod adresem www.muzea.malopolska.pl (na razie jest tam blog projektu),
  • uruchomieniu Regionalnej Pracowni Digitalizacji – centrum, w którym są tworzone cyfrowe wizerunki eksponatów oraz powstają treści merytoryczne, ułatwiające współczesnemu odbiorcy poznanie i zrozumienie kontekstu, w jakim powstało dane dzieło.

Przedsięwzięcie zakrojone na tak szeroką skalę stawia województwo małopolskie na pozycji lidera w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze muzealnictwa i promocji dziedzictwa kulturowego.

Wspomniany portal, na którym prezentowane będą zdigitalizowane obiekty – większość z nich w trójwymiarze – to nowa jakość kontaktu z eksponatami muzealnymi. Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych technologii zwiedzający będzie mógł nie tylko odwiedzić muzeum o każdej porze, z dowolnego miejsca, w wybrany przez siebie sposób, ale także lepiej poznać interesujące go obiekty muzealne. Przybliżając, obracając i powiększając widziany na ekranie monitora czy wyświetlacza obraz – wizerunek obiektu, będzie mógł dokładnie go obejrzeć bez obawy o zniszczenie, czy naruszenie muzealnej etykiety. Dodatkowo na portalu, dostępnym również jako strona mobilna oraz dedykowana aplikacja mobilna, przedstawione będą eksponaty, które ze względów konserwatorskich pozostają w muzealnych magazynach. Nareszcie więc oczom zwiedzających ukaże się to, co na co dzień jest niedostępne.
Poza możliwością obejrzenia w jednym miejscu eksponatów pochodzących z kolekcji 35 muzeów z terenu województwa małopolskiego, użytkownicy portalu znajdą na nim również prezentacje ukazujące inny punkt widzenia na relacje pomiędzy obiektami, wypowiedzi ekspertów i wiele materiałów udowadniających, że muzea inspirują do poznawania świata i pozwalają zrozumieć jego złożoność.

Kolejnym sposobem na zaangażowanie i aktywizowanie użytkowników Wirtualnych Muzeów Małopolski jest przekazywanie wiedzy poprzez mechanizmy gry – gamifikacja Portalu WMM.

Idea edukacji przez zabawę towarzyszyła twórcom gry fabularnej dla Portalu WMM, zatytułowanej „Strażnicy Czasu”. Gracz staje przed wyzwaniem wykonania kolejnych misji, aby przywrócić ład i porządek w sferze czasoprzestrzeni. Zadania, z którymi musi się zmierzyć związane są z eksponatami prezentowanymi na portalu. Alternatywną formą gry, są zmagania z użyciem telefonu komórkowego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wówczas sceneria zostaje przeniesiona do realnego świata  ten wariant wykorzystuje specjalną aplikację mobilną, funkcję geolokalizacji oraz fotokody.

Na portalu znajdzie się także 35 indywidualnych podstron muzeów biorących udział w inicjatywie. Zamieszczone zostaną na nich podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki:

  • dane teleadresowe,
  • godziny otwarcia,
  • prezentowane eksponaty,
  • ceny biletów.

Projekt Wirtualne Muzea Małopolski wraz z tradycyjnymi formami zwiedzania stanowi komplementarną część oferty kulturalnej Małopolski. Wirtualna wystawa jest okazją do uzyskania kompetencji niezbędnych do pełnego zrozumienia dzieła sztuki. Proponowane interpretacje, ćwiczenia, różne punkty widzenia, którymi dzielą się eksperci, mogą wpłynąć na zmianę optyki i zainspirować do spojrzenia na kulturowe dziedzictwo Małopolski z nowej, szerszej perspektywy.

„Wirtualne Muzea Małopolski” to innowacyjny projekt, realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu i Małopolski Instytut Kultury – Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Portal „Wirtualne Muzea Małopolski” realizowany jest w oparciu o technologię wykonawcy firmy Comarch S.A. we współpracy z podwykonawcą MobileMS.

 

Wybrane obiekty zdigitalizowane w ramach Wirtualnych Muzeów Małopolski


Zmiana czcionki
Kontrast