Pracownicy Muzeum

Dyrektor

Kamil K. Bogusz

Absolwent Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje studia w Szkole Doktorskiej UPJPII. W latach 2010-2015 był pracownikiem merytorycznym (asystent muzealny) w Muzeum w Chrzanowie. W latach 2015-2019 pracował w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Jako Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie (2014-2018) podczas prac Komisji Kultury podejmował wiele spraw mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie zabytków w Gminie Chrzanów. W 2018 r. otrzymał legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków Powiatu Chrzanowskiego. Szczególnie bliskie są mu zabytki sztuki sakralnej, odkrywanie dziejów regionu oraz zagadnienia dotyczące genealogii. Jest inicjatorem wielu projektów historycznych (m.in. konkursy, projekty odnowy zabytków). Od listopada 2019 r. dyrektor Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

kontakt e-mail: dyrektor@muzeum.chrzanow.pl

Pracownicy merytoryczni

Marek Szymaszkiewicz

Starszy kustosz, kierownik oddziału wystaw czasowych, absolwent archeologii UJ i podyplomowego studium muzeologicznego UJ. W Muzeum zajmuje się prowadzeniem działu archeologii, kierowaniem pracą oddziału wystaw czasowych, prowadzi lekcje muzealne, organizuje wystawy stałe i czasowe, zajmuje się również promocją Muzeum poprzez działalność działu naukowo-oświatowego. Prowadzi sprawy OC w Muzeum. W Muzeum w Chrzanowie pracuje od 36 lat.

kontakt e-mail: mszymaszkiewicz@muzeum.chrzanow.pl

Anna Sadło – Ostafin

Kustosz, główny inwentaryzator Muzeum, absolwentka archeologii śródziemnomorskiej UJ oraz podyplomowych studiów UJ z zakresu muzeologii i judaistyki. W Muzeum zajmuje się w szczególności opieką nad kolekcją Judaików, badaniami nad historią i kulturą Żydów chrzanowskich, organizacją wystaw czasowych i ekspozycji stałych, prowadzi lekcje muzealne z zakresu kultury żydowskiej.

kontakt e-mail: aostafin@muzeum.chrzanow.pl

Anna Cieplińska – Jaglarz

Kustosz, pracownik działu Historii i Kultury Regionu, absolwentka Sztuki Sakralnej, specjalizacja Muzealnictwo na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, studium pedagogicznego w zakresie wychowania plastycznego (j.w.), studium podyplomowego z Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim. W muzeum zajmuje się opracowaniami dot. historii sztuki miasta i regionu chrzanowskiego, organizacją wystaw, prowadzeniem lekcji i warsztatów muzealnych z zakresu sztuki, etnografii.

kontakt e-mail: acieplinska@muzeum.chrzanow.pl

 

Luiza Trybuś

Kustosz Muzeum w Chrzanowie, historyk i archiwista. Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do jej zainteresowań należy historia Polski w wiekach XIX oraz XX, a szczególnie dzieje Chrzanowa oraz Libiąża w tym okresie. W Muzeum zajmuje się opieką nad działem etnografii oraz składnicą akt.

 

Marta Gawor

Kustosz Muzeum w Chrzanowie, absolwentka historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Pracuje w Dziale Historii i Kultury Regionu, zajmując się dziejami miasta i regiony chrzanowskiego i organizując wystawy stałe i czasowe. Opiekuje się zbiorami bibliotecznymi Muzeum. Prowadzi warsztaty i lekcje z historii i etnografii

 

Aleksandra Rafalska

Adiunkt Muzeum w Chrzanowie, absolwentka historii i wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje w Dziale Historii i Kultury Regionu, interesuje się dziejami Chrzanowa oraz życiem codziennym zwłaszcza w XIX w.

Pracownicy administracji

Urszula Bulińska

 Główna Księgowa Muzeum w Chrzanowie

kontakt e-mail: ksiegowosc@muzeum.chrzanow.pl

Małgorzata Grabania

Kierownik Administracyjno – Inwestycyjny Muzeum w Chrzanowie

kontakt e-mail: kai@muzeum.chrzanow.pl

 Marta Kajda

Specjalista ds. księgowo – kadrowych

kontakt e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Jacek Siwek

Inspektor Ochrony Danych

kontakt e-mail: iod@muzeum.chrzanow.pl

Pracownicy pomocniczy

Opiekunowie ekspozycji:

  • Ewa Buła
  • Renata Purchałka
  • Edyta Waligóra
  • Natalia Cieślak
  • Robert Trybuś

Dozorcy:

  • Barbara Gogojewicz
  • Anna Włosik
  • Artur Woliński

Kontakt

Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

32-500 Chrzanów,
ul. Mickiewicza 13
tel./fax (0 32) 623 51 73,
tel. (0 32) 753 87 11
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Godziny otwarcia

Od kwietnia do października:

poniedziałek - piątek - 7.30 – 16.30

sobota - 7.30 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Od listopada do marca:

poniedziałek - piątek  - 7.30 - 14.30

sobota - 7.30 - 14.30 (po wcześniejszym umówieniu)

niedziela - 12.00 - 15.30

Zmiana czcionki
Kontrast