Pracownicy Muzeum

Dyrektor

Kamil K. Bogusz

Absolwent Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje studia w Szkole Doktorskiej UPJPII. W latach 2010-2015 był pracownikiem merytorycznym (asystent muzealny) w Muzeum w Chrzanowie. W latach 2015-2019 pracował w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Jako Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie (2014-2018) podczas prac Komisji Kultury podejmował wiele spraw mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie zabytków w Gminie Chrzanów. W 2018 r. otrzymał legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków Powiatu Chrzanowskiego. Szczególnie bliskie są mu zabytki sztuki sakralnej, odkrywanie dziejów regionu oraz zagadnienia dotyczące genealogii. Jest inicjatorem wielu projektów historycznych (m.in. konkursy, projekty odnowy zabytków). Od listopada 2019 r. dyrektor Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

kontakt e-mail: dyrektor@muzeum.chrzanow.pl

Pracownicy merytoryczni

Marek Szymaszkiewicz

Starszy kustosz, kierownik oddziału wystaw czasowych, absolwent archeologii UJ i podyplomowego studium muzeologicznego UJ. W Muzeum zajmuje się prowadzeniem działu archeologii, kierowaniem pracą oddziału wystaw czasowych, prowadzi lekcje muzealne, organizuje wystawy stałe i czasowe, zajmuje się również promocją Muzeum poprzez działalność działu naukowo-oświatowego. Prowadzi sprawy OC w Muzeum. W Muzeum w Chrzanowie pracuje od 34 lat.

kontakt e-mail: mszymaszkiewicz@muzeum.chrzanow.pl

Anna Sadło-Ostafin

Kustosz, główny inwentaryzator Muzeum, absolwentka archeologii śródziemnomorskiej UJ oraz podyplomowych studiów UJ z zakresu muzeologii i judaistyki. W Muzeum zajmuje się w szczególności opieką nad kolekcją Judaików, badaniami nad historią i kulturą Żydów chrzanowskich, organizacją wystaw czasowych i ekspozycji stałych, prowadzi lekcje muzealne z zakresu kultury żydowskiej.

kontakt e-mail: aostafin@muzeum.chrzanow.pl

Piotr Grzegorzek

Starszy kustosz, ukończył Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz studium muzeologiczne UJ. W muzeum prowadzi dział Przyrody i Ochrony Środowiska, zajmuje się badaniami terenowymi z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z innymi prowadząc wycieczki. Organizator wystaw stałych i czasowych a także lekcji muzealnych. Jest autorem licznych artykułów w prasie lokalnej i innych opracowań propagujących region.

kontakt e-mail: pgrzegorzek@muzeum.chrzanow.pl

Anna Cieplińska-Jaglarz

Kustosz, pracownik działu Historii i Kultury Regionu, absolwentka Sztuki Sakralnej, specjalizacja Muzealnictwo na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, studium pedagogicznego w zakresie wychowania plastycznego (j.w.), studium podyplomowego z Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim. W muzeum zajmuje się opracowaniami dot. historii sztuki miasta i regionu chrzanowskiego, organizacją wystaw, prowadzeniem lekcji i warsztatów muzealnych z zakresu sztuki, etnografii.

kontakt e-mail: acieplinska@muzeum.chrzanow.pl

 

Luiza Trybuś

Adiunkt Muzeum w Chrzanowie, historyk i archiwista. Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do jej zainteresowań należy historia Polski w wiekach XIX oraz XX, a szczególnie dzieje Chrzanowa oraz Libiąża w tym okresie. W Muzeum zajmuje się opieką nad działem etnografii oraz składnicą akt.

Pracownicy administracji

Stanisława Kajda

Głowna Księgowa Muzeum w Chrzanowie

kontakt e-mail: ksiegowosc@muzeum.chrzanow.pl

Urszula Bulińska

Starsza Księgowa Muzeum w Chrzanowie

kontakt e-mail: ksiegowosc@muzeum.chrzanow.pl

Małgorzata Grabania

Kierownik Administracyjny Muzeum w Chrzanowie

kontakt e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Jacek Siwek

Inspektor Ochrony Danych

kontakt e-mail: iod@muzeum.chrzanow.pl

Pracownicy pomocniczy

Opiekun ekspozycji:

  • Ewa Buła
  • Renata Purchałka
  • Edyta Waligóra
  • Natalia Cieślak
  • Robert Trybuś

Dozorca:

  • Barbara Gogojewicz
  • Anna Włosik
  • Kazimierz Konieczny
  • Artur Woliński

Kontakt

Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

32-500 Chrzanów,
ul. Mickiewicza 13
tel./fax (0 32) 623 51 73,
tel. (0 32) 753 87 11
e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
7.30 – 16.30

Sobota 
grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu 

Niedziela
12.00 – 15.30

Zmiana czcionki
Kontrast