Rada Muzeum

Skład Rady Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, kadencji 2018-2022:

Członkowie:

  • dr Marek Grabski
  • Adrian Rams
  • Krzysztof Kasperek
  • Beata Skoczeń – Marchewka
  • Marek Śliwa
  • Krzysztof Zubik
  • dr Dorota Żurek
  • dr hab. Marian Józef Wołkowski – Wolski, prof. UPJPII
  • Ewa Jeleń