Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych

czyli przez dziurkę od klucza

Proponowana tematyka jest pewną sugestią ze strony Muzeum w Chrzanowie. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.  Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i dostosowujemy tematykę, metody i formę zajęć do Państwa oczekiwań. Ponadto podane tematy dostosowujemy merytorycznie i metodycznie do wieku i możliwości poznawczych uczestników.

 

Rycerze czy rabusie, czyli o kulturze w średniowieczu
Uczestnicy zapoznają się z zasadami obyczajowymi wywodzącymi się ze średniowiecza, takimi  jak kodeks rycerski, poznają maniery panujące na dworach rycerskich i królewskich. Odkryją wiedzę o ówczesnej modzie rycerskiej, zarówno damskiej jak i męskiej. Poznają, jakie były gry i zabawy, w których uczestniczyli członkowie średniowiecznych społeczności w wolnym czasie. W drugiej części zajęć wykonają nakrycia głowy kojarzące się ze średniowieczem (hełm-szyszak, miecz, tarczę oraz kornet).

Chrzanowscy powstańcy
Wydarzenia historii Polski dotyczyły też ziemi chrzanowskiej. W walkę o niepodległość od XVIII w. włączali się mieszkańcy naszego rejonu. Podczas zajęć zostaną przybliżone postaci i formy walki o niepodległość podejmowane przez mieszkańców okolicy.

Motyli sto Ci pokażę.
W oparciu o eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum uczestnicy wkraczają w kolorowy świat entomologii. Poznają podstawowe motyle rejonu. Samodzielnie wykonują gabloty entomologiczne i okazy do nich.

Zabawki naszych dziadków
Celem zajęć jest rozwinięcie wyobraźni i zachęcenie do aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu. Dzieci poznają zabawy i zabawki z przeszłości. Uczestnicy wykonują zabawkę dla siebie oraz spróbują zagrać w gry sprzed lat.

Szkło światłem malowane
Podczas zajęć dzieci dowiadują się co to jest witraż, poznają jego historię, technikę wykonania. W części praktycznej wykonany jest witraż z bibułki, alternatywnie malowane szklane przedmioty (słoiczki, talerzyki).

Nie święci garnki lepią – w warsztacie garncarza
Koło stało się symbolem postępu cywilizacyjnego, a garncarstwo jednym z najstarszych rzemiosł, istotnym również dla Chrzanowa. Podczas zajęć zostanie przybliżona historia koła i warsztatu garncarskiego oraz różne wytwory tego rzemiosła. Uczestnicy zajęć będą mogli spróbować swoich sił samodzielnie wykonując naczynia z gliny.

Zimowe zajęcia naszych przodków
Zajęcia sezonowe (grudzień, styczeń, luty) podczas których dzieci dowiadują się jak nasi przodkowie spędzali wolny czas w zimie. Wykonają bałwanki z talerzyków papierowych i innych przedmiotów.

Łamigłówki dla mądrej główki
Zajęcia, na których dzieci rozwiązują edukacyjne rebusy, krzyżówki, wykreślanki, itp. oraz ćwiczą wymowę za pomocą łamańców językowych.

Papier z wyobraźnią. Czerpanie papieru
Jak powstaje papier oraz czym można go ozdobić dowiemy się podczas „wyczerpujących” zajęć, z których każdy uczestnik wyjdzie z własnoręcznie wykonaną kartką papieru czerpanego.

Czy w Muzeum mieszkają zwierzęta?
Zajęcia kreatywne. Uczestnicy poznają faunę okolic Chrzanowa w oparciu o ekspozycję muzealną. Trwałą pamiątką są wykonane własnoręcznie zwierzęta, m. in. pandę, czy sowę.

Tajemnicze odciski na kamieniach czyli skamieniałości odkodowane.
Uczestnicy wkraczają w świat paleontologii. Poznają bogactwo paleontologiczne okolic Chrzanowa na przykładzie muzealnych zbiorów. Poprzez gry i zabawy odkrywają świat skamieniałych roślin i zwierząt.

Kto ty jesteś? Polak mały. Polskie symbole narodowe
Zajęcia mają ukształtować w najmłodszych postawy patriotyczne i poczucie tożsamości narodowej poprzez poznanie symboli narodowych, ich historii, znaczenia dla Polaków. Wzbudzić szacunek wobec nich oraz zachęcić do radosnego świętowania rocznic patriotycznych. Rozmowa nauczająca wzbogacona jest prezentacją multimedialną, a uczestnicy wykonują godło oraz kotyliony, które będą mogli nosić podczas uroczystości rocznicowych.

Św. Mikołaj z Miry – patron Chrzanowa. Legenda a prawda historyczna
Zajęcia mają na celu przybliżenie postaci św. Mikołaja biskupa z Miry, będącego patronem miasta Chrzanowa. Uczestnicy zapoznają się z biografią świętego oraz jego przedstawieniami w ikonografii, także na chrzanowskich pieczęciach. W części praktycznej wykonują postać św. Mikołaja.

#Dawny Chrzanów
Zajęcia mają na celu ukazanie dawnego Chrzanowa i porównanie z obecnym wizerunkiem przy wykorzystaniu lubianego przez dzieci środka, jakim są puzzle. Omówione zostaną zmiany zachodzące w wyglądzie miasta i jego charakterystyczne punkty. W ten sposób zostanie przybliżona uczestnikom historia miasta w odmiennym ujęciu.

Kwiatowe zakładki do książek
Zajęcia sezonowe (wiosna/lato), na których dzieci dowiadują się kim byli oraz czym zajmowali się Irena i Mieczysław Mazaraki – założyciele Muzeum w Chrzanowie. Wykonają również zakładki do książek  z żywych oraz papierowych kwiatów.

Dlaczego rynek jest kwadratowy, czyli jak powstał Chrzanów
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstawały miasta w średniowieczu, poznają pojęcia związane z lokowaniem miast średniowiecznych na przykładzie Chrzanowa oraz dlaczego układ przestrzenny miasta jest taki do dnia dzisiejszego. Dowiedzą się jak funkcjonowały władze miejskie w średniowieczu oraz kim byli pierwsi właściciele Chrzanowa. W drugiej części zajęć dzieci zostaną podzielone na grupy i wykonają własne makiety Chrzanowa.

Życie codzienne w okupowanym Chrzanowie
Uczestnicy zajęć poznają jak wyglądało życie codzienne mieszkańców Chrzanowa w trudnych czasach II wojny światowej. Jak ludność katolicka i żydowska radziła sobie w obliczu terroru i zagrożenia. Poznają także losy żydowskiej ludności miasta.

Historia Chrzanowa na pieczęciach
W odniesieniu do zachowanych odcisków pieczętnych Chrzanowa przedstawiona zostanie historia miasta od czasów Ligęzów po współczesność. Uczniowie poznają zagadnienia sfragistyki i wykonają samodzielnie odciski różnymi technikami.

Znaki na tarczy rycerza. Spotkania z heraldyką
Uczestnicy dowiedzą się co to jest herb na przykładzie znaków herbowych właścicieli Chrzanowa. Poznają historię i symbolikę znaków przedstawianych na tarczach rycerskich i podstawowe zasady ich tworzenia.  Następnie zaprojektują własny herb.

W warsztacie średniowiecznego pisarza
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym zajmował się pisarz średniowieczny, jaki był materiał pisarski, jak ozdabiano pismo i jak oprawiano książki. W drugiej części zajęć spróbują pisania gęsim piórem i tuszem według odpowiedniego kroju pisma, poznają podstawy kaligrafii oraz własnoręcznie wykonają napis i go ozdobią.

Od terminatora do mistrza, czyli o rzemieślnikach w średniowieczu
Ważnym elementem w działalności średniowiecznych miast były cechy rzemieślnicze. Poprzez zabawę dzieci zapoznają się z pojęciami związanymi z tym zjawiskiem, cechami i rzemiosłami funkcjonującymi w Chrzanowie. Przechodzą proces nauki rzemiosła i wyzwolenia na czeladnika.

 

Gdzie mieszkały muzy? Rola i funkcjonowanie muzeum
Podczas kuratorskiego oprowadzania po ekspozycji stałej uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje Muzeum, jakie są rodzaje muzeów oraz jak wygląda praca kustosza i życie eksponatu.

Czerwone korale, tęczowe gorsety, portki pasiaste, czyli o strojach naszych pradziadków
Strój ludowy był charakterystyczny dla danego regionu Polski. Mieszkańcy ziemi chrzanowskiej też mieli własny strój. Podczas zajęć zostanie przybliżony wygląd i elementy ubioru lokalnego.

 

Przeczytam Ci bajkę… Legenda o Szewczyku
Kim był Szewczyk Dratewka? Czy smok wawelski istniał naprawdę? Czym zajmuje się szewc? Na zajęciach przeczytamy legendę o smoku wawelskim oraz dowiemy się co robi szewc. Jego pracę poznają za pomocą prezentacji multimedialnej oraz eksponatów z warsztatu szewskiego. Na te pytania odpowiemy podczas warsztatów. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonają także swojego własnego smoka i owieczkę.

Przeczytam Ci bajkę… Legenda o Skarbniku
Kim był Skarbnik? Czym się zajmuje górnik? Czy górnicy mieszkali także w Chrzanowie? Celem warsztatów jest pokazanie pracy górników, ich stroju oraz wyposażenia oraz przypomnienie górniczych tradycji Chrzanowa. W drugiej części zajęć uczestnicy wykonają własne czako górnicze.

Przeczytam Ci bajkę… Legenda o św. Kindze
Podziemne skarby – jakie są bogactwa naszej ziemi? Czym się różni węgiel brunatny od kamiennego? Czy w Chrzanowie są/były kopalnie? Skąd się bierze sól? Na te i inne pytania dzieci odnajdą odpowiedzi podczas wizyty w Muzeum w Chrzanowie.

Wodnik, leszy i rusałka czyli o baśniowych stworach
Jednym z elementów kultury i tradycji każdego narodu są bajki i legendy. Dzieci w otoczeniu muzealnym dowiedzą się o dawnych baśniowych postaciach, z nawiązaniem do regionu chrzanowskiego. W części praktycznej zostaną wykonane figurki z omówionymi postaciami.

 

Tłusty czwartek i zapusty
Jak wygląda karnawał w Polsce, a jak w innych krajach? Podczas spotkania uczestnicy poznają tradycje karnawałowe. Samodzielnie wykonają maski na zabawę.

Wiosna! Ach, to Ty! Dawne obrzędy witania wiosny
Uczestnicy dowiedzą się jakie były zwyczaje związane z powitaniem wiosny, czym był gaik oraz marzanna i jaka była ich symbolika. W części praktycznej zostaną wykonane kukiełki-marzanny lub gaiki (do wyboru po wcześniejszym ustaleniu).

Pisanki, kraszanki, oklejanki
Jak to niegdyś z pisankami było oraz co ma burak do jajka dowiemy się podczas krótkiej pogadanki. Następnie każdy wykorzysta zdobyte wiadomości, ozdabiając własne wielkanocne jajka.

Wicie palmy wielkanocnej
Wykonywanie palmy wielkanocnej należy do jednego z najstarszych zwyczajów polskich. W zależności od regionu wyglądały one nieco inaczej. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę i umiejętność wykonania palmy lokalnej.

Katarzynki i Andrzejki
Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, czemu służyły „katarzynkowe” i „andrzejkowe” zabawy. Następnie sami wypróbują moc wróżb.

Boże Narodzenie. Dawne zwyczaje i obrzędy
Co to jest podłaźniczka, po co komu słoma pod stołem wigilijnym oraz o wielu innych obyczajach dowiedzą się uczestnicy podczas zajęć. W części praktycznej każdy wykona własną ozdobę choinkową.

 

W synagodze i w domu żydowskim
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda kult sprawowany w synagodze i jakie przedmioty charakterystyczne są dla żydowskiego domu.

Święta i obyczaje świąteczne u Żydów
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej dowiemy się jak wygląda rytualny rok żydowski i jak obchodzi się poszczególne święta religijne.

Narodziny, życie i śmierć w obyczajowości żydowskiej
Podczas zajęć prowadzonych na stałej ekspozycji judaistycznej poznamy najważniejsze momenty w życiu żydowskim oraz związane z nimi obyczaje.

 

Spacery edukacyjne

Spacer po cmentarzu żydowskim
Podczas zwiedzania z przewodnikiem żydowskiej nekropolii zobaczymy jej najciekawsze miejsca oraz zapoznamy się z żydowskim obrządkiem pogrzebowym.

Spacer po chrzanowskiej nekropolii

Zwiedzanie chrzanowskiej nekropolii rozpoczyna rys historyczny miejsca. Przedstawione zostaną postacie ważne dla miasta. A także najciekawsze obiekty.

Śladami chrzanowskich Żydów – spacer po mieście
Podczas zwiedzania z przewodnikiem centrum miasta zobaczymy miejsca związane z historią żydowskiej społeczności Chrzanowa.

Spacer po mieście
W zależności od potrzeb i zainteresowania możliwe jest przeprowadzenie spacerów tematycznych nawiązujących do historii miasta i jego mieszkańców, np. Zabytki Chrzanowa, Szlakiem niepodległości, Dzieje szkolnictwa w Chrzanowie, Chrzanów na przestrzeni wieków.

 

* Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany tematu zamówionych warsztatów w przypadku nieprzewidzianych wcześniej zdarzeń losowych (np. choroba prowadzącego itp.) 


Zmiana czcionki
Kontrast