Prawa Autorskie

Właścicielem praw autorskich do zamieszczonych w niniejszym serwisie treści, materiałów oraz elementów graficznych i kodu poszczególnych stron jest Muzeum w Chrzanowie. Kopiowanie i wykorzystywanie bez wyraźnej pisemnej zgody prawowitych właścicieli zamieszczonych w niniejszym serwisie treści, materiałów oraz elementów graficznych i kodu poszczególnych stron jest zabronione.