Polityka Prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) pozyskanych lub publikowanych za pośrednictwem strony internetowej http://server209092.nazwa.pl/Muzeum (dalej: Strona) jest Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich z siedzibą w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury i Gminy Chrzanów nr wpisu 1/92, NIP:6281034033, REGON: 000837710.
 2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych iod@muzeum.chrzanow.pl
 3. ADO dba o ochronę danych osobowych oraz prywatności osób odwiedzających Stronę  (dalej: Użytkownicy). Dane osobowe zbierane i publikowane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Kontakt  e-mail 
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania  Zakres przetwarzanych danych 
Dane przetwarzane są w celu nawiązania z Tobą kontaktu, którego byłeś inicjatorem. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes ADO polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość;

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresów wskazanych na Stronie, lub przesyłając zapytanie przez formularz przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy, imię i nazwisko. W treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe na co nie mamy bezpośredniego wpływu.
Twoje uprawnienia 
Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Okres przechowywania danych 
Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania nie dłużej jednak niż 6 lat.

 

Promocja
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania  Zakres przetwarzanych danych 
Dane przetwarzane są w celu realizacji misji ADO w tym promowania działań dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez ADO. Promowania imprez i wydarzeń organizowanych przez ADO oraz promowanie ich uczestników w tym dzieci. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W galeriach zamieszczamy fotografie na których może znajdować się Twój wizerunek (lub wizerunek Twojego dziecka). Fotografie lub artykułu z nimi związane (np. relacja z wydarzenia) mogą być podpisane i zawierać takie dane jak imię i nazwisko oraz kontekst wydarzenia.
Twoje uprawnienia 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, nie będzie to jednak  miało wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania w trakcie jej obowiązywania. Masz prawo domagania się przedstawienia informacji jaki zakres danych przetwarzamy na Twój temat. Możesz zrealizować prawo do przeniesienia lub usunięcia danych.
Okres przechowywania danych 
Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania witryny lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania.

 

Realizacja zamówień wydawnictw i publikacji. 
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania  Zakres przetwarzanych danych 
Dane przetwarzane są w celu realizacji w tym dostarczenia i rozliczenia (w tym podatkowego) złożonego przez  Ciebie zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Aby zrealizować zamówienie dostarczymy Ci fakturę lub informacje niezbędne do wniesienia opłaty. Przekazanie informacji odbywa się drogą elektroniczną (adres e-mail), telefoniczną i z użyciem wskazanego, tradycyjnego adresu do korespondencji. Do rozliczenia transakcji przetwarzać będziemy numer konta z którego wniesiono opłatę.
Twoje uprawnienia 
Przekazanie informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne aby zamówienie została zrealizowane i rozliczone we właściwy sposób. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii zamówienia i korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji). Masz prawo domagania się przedstawienia informacji jaki zakres danych przetwarzamy na Twój temat.
Okres przechowywania danych 
Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat. Dłuższy okres przetwarzania może być uzasadniony jedynie z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Uprawnienia

przysługujące we wszystkich powyższych przypadkach, to:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • możliwość sprostowania swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień

W przypadku chęci lub konieczności realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres iod@muzeum.chrzanow.pl

Wniesienia skargi do organu nadzorczego zrealizować można pod adresem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy ADO, osoby trzecie, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich wglądu na podstawie przepisów prawa.

Pliki Cookies

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne do skontaktowania się z ADO za pośrednictwem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego.
 2. Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony:
  • rodzaj używanej przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • adres URL strony odwiedzanej wcześniej,
  • godzina wysłania zapytania na serwer adres IP komputera.
 3. Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:
  • zapewnienia poprawnego działania Strony, w tym dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników;
  • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. ADO wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
  • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
 5. Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.
 6. Więcej o plikach cookies na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Logi serwera

 1. Informacje zapisane w logach serwera nie są kojarzone z innymi danymi w tym z danymi osobowymi a na ich podstawie nie jest ustalana niczyja tożsamość.
 2. Logi serwera są wyłącznie informacjami technicznymi pomocnymi w administrowaniu stroną.
 3. Zawartość logów dostępna jest tylko dla osób upoważnionych do administrowania infrastrukturą IT ADO.
 4. Gdy korzystasz ze strony, serwer zapisuje każde zapytanie jakie do niego skierowała Twoja przeglądarka w swoich  logach, są to m. in takie informacje jak:
 • adres IP
 • data i czas serwera
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Masz wątpliwości odnośnie zasad przetwarzania informacji na tej stronie? W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@muzeum.chrzanow.pl