List otwarty do wszystkich mieszkańców Chrzanowa. Zaproszenie na spotkanie o projekcie „Wierzba Estery”

KomunikatyOgłoszenia

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki miasta Chrzanów!

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu o projekcie artystycznym

Wierzba Estery oraz do zaangażowania się w nasz projekt!

 

Kim jesteśmy?

Projekt realizują wspólnie Chrzanowianki Marta Sala, Katarzyna Sala i Robert Yerachmiel

Sniderman, którego przodkowie mieszkali w Jarosławiu i Warszawie, we współpracy z

chrzanowskim Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, MOKSiRem oraz krakowskim

FestivALTem.

 

O czym jest projekt?

Po wyburzeniu Synagogi Wielkiej, na dawnym placu Estery w Chrzanowie wyrosła wierzba

płacząca. W 2018 roku już tak dobrze wpisana w krajobraz miasta wierzba została nagle

ścięta.

 

Razem z Wami chcemy ponownie zasadzić wierzbę białą

na tym samym placu przed chrzanowskim MOKSiRem.

Wierzba jako roślina lecznicza znajdowała zastosowanie w tradycyjnych praktykach

leczniczych społeczności żydowskich i słowiańskich w Polsce.  Społeczności te

współpracowały ze sobą wymieniając się wiedzą i sposobami leczenia.

Chcemy, aby nowa Wierzba Estery była nie tylko żywym pomnikiem społeczności

żydowskiej Chrzanowa, lecz również symbolem wspólnego doświadczenia przodków

wszystkich mieszkańców miasta, symbolem solidarności ponad różnicami.

 

Czego szukamy?

Szukamy wspomnień o dawnym placu Estery oraz współczesnym życiu placu.

Szukamy wspomnień o wierzbie, która tam rosła.

Interesują nas znane mieszkańcom tradycyjne domowe sposoby leczenia (nie tylko

związane z wierzbą), osobiste doświadczenia związane z przeżywaniem choroby i

leczeniem, sposoby pielęgnowania pamięci o tych, co odeszli lub wyjechali,

sposoby radzenia sobie ze smutkiem.

 

Jak wziąć udział w projekcie?

Przyjść na spotkanie o projekcie dnia 02.10.2021 od godz. 16-18, aula MOKSiR w

Chrzanowie oraz/lub przyjść na indywidualne spotkanie z Martą Salą i Katarzyną Salą dnia

03.10.2021, godz. 12-16, Budynek Główny Muzeum ul. Mickiewicza 13 (zbieranie

indywidualnych historii do projektu). Zapytania można kierować na adres mailowy:

wierzba.estery@gmail.com

Spotkania organizowane są w ramach IX Dni Kultury Żydowskiej w Chrzanowie.

 

Zapraszamy!

Marta Sala, Katarzyna Sala, Robert Yerachmiel Sniderman

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast