Muzeum w Chrzanowie Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej „Życie sportowe żołnierzy polski w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945” oraz „Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)”

Przebieg uroczystości:
1215 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą zrywy niepodległościowe przy Kościele św. Mikołaja.
– złożenie kwiatów na mogile żołnierzy poległych podczas działań II wojny światowej na cmentarzu parafialnym
13:00 Oddział wystaw czasowych „Dom Urbańczyka” al. Henryka 16
– przywitanie gości
– wręczenie medali
– wystąpienia zaproszonych gości
– otwarcie wystawy

Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945

Muzeum w Chrzanowie Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” zaprasza na wystawę zorganizowaną z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Życie sportowe żołnierzy polski w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945

Wystawa jest poświęcona mało znanemu i jednocześnie bardzo interesującemu fragmentowi dziejów polskiego sportu i wychowania fizycznego, w którym uczestniczyli polscy jeńcy wojenni. Prezentujemy na wystawie pochodzące z obozów przedmioty, dokumenty oraz fotografie, które są świadectwem wyjątkowej postawy i hartu ducha polskich żołnierzy oraz znaczącej roli działalności sportowej w ich życiu w niewoli.

Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)

Prezentowana wystawa jest próbą przedstawienia historii książki w obozach jenieckich Wermachtu. Wyjaśnić dlaczego obieg książki był tam możliwy, jak jeńcy go organizowali, jak radzili sobie z cenzurą, jakie książki i ile ich czytali oraz jakie działania temu towarzyszyły. Autentyczne pamiątki pomagają zwiedzającym uświadomić skalę tego zjawiska, a przede wszystkim zrozumieć wyjątkowe znaczenie słowa pisanego w izolacji.

Agnieszka Bąk

Eksponaty ze zbiorów: Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łabinowicach-Opolu.

Zmiana czcionki
Kontrast