Wystawa plenerowa „Z notatnika Agricoli”

Wystawy czasowe

Na Rynku możecie zobaczyć wystawę plenerową ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzno zatytułowaną „Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich”. Wystawę możecie oglądać dzięki współpracy Muzeum w Chrzanowie z Muzeum Miasta Jaworzna.

Górnictwo kruszcowe było istotnym elementem rozwoju gospodarczego i kulturowego ziem położonych na pograniczu Śląska i Małopolski w średniowieczu i epoce nowożytnej. Polska od średniowiecza do końca wieku XVII była jednym z największych producentów ołowiu w Europie, a ołów, obok soli, był głównym produktem eksportowym z rodzimych surowców mineralnych i stanowił istotną gałąź handlu małopolskiego. Eksploatacja złóż kruszców była powszechnym źródłem dochodu dla mieszkańców regionu w średniowieczu i epoce nowożytnej. Podstawę dla ukazania historii górnictwa kruszcowego stanowi dzieło Georgiusa Agricoli (1494– 1555, niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg, mineralog, lekarz i „ojciec geologii”) „De re metallica libri XII.” Książka została ukończona w 1550 roku, lecz w druku ukazała się dopiero w marcu 1556 roku, w cztery miesiące po śmierci autora. Było to dzieło życia Agricoli. Na kartach „De re metallica” szczegółowo opisany jest m.in. polski sposób przeróbki rud ołowianych, wykorzystywany powszechnie w regionie śląsko-małopolskich złóż kruszcowych. To właśnie informacje zawarte w tej pracy stanowią główną oś wystawy „Z notatnika Agricoli”. Do wystawy przygotowano katalog, który jest dostępny w linku poniżej:

https://www.muzeum.jaw.pl/…/2020/04/agricola_katalog.pdf


Filtruj:
Archiwa
Kategorie