X Powiatowy Konkurs Historyczny “Dla przeszłych i przyszłych lat”. Edycja 2021 – “Moje Muzeum”

Bez kategoriiKonkursy

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zaprasza do udziału w X Powiatowym Konkursie Historycznym Dla przeszłych i przyszłych lat. Miniony rok 2020 i obecny nie należą do najłatwiejszych ze względu na epidemię. Z tego powodu nie mogliśmy świętować jubileuszu powstania naszej placówki. W tej edycji chcemy jednak do tego powrócić, dlatego też temat konkursu brzmi: Moje Muzeum. Celem jest uświadomienie roli placówki muzealnej w ochronie dziedzictwa kulturowego społeczeństwa, kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej za zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu i społeczności lokalnej, kształtowanie właściwych postaw i nawyków spędzania wolnego czasu, promocja kultury i muzealnictwa.

Zaproszenie do udziału kierujemy do przedszkolaków, uczniów klas I – VII szkół podstawowych
i I – III ponadpodstawowych.

Kategorie wiekowe:

  • przedszkola
  • klasy I-IV szkół podstawowych
  • klasy V-VII szkół podstawowych
  • klasy I-III szkół ponadpodstawowych.

Forma pracy (zależy od kategorii wiekowej):

  • praca plastyczna – przedszkola, klasy I-IV szkół podstawowych
  • wiersz, opowiadanie, opis lub inna forma literacka – klasy I-IV szkół podstawowych
  • dowolna forma literacka- V-VII szkół podstawowych
  • esej lub dowolna forma literacka – I-III szkół ponadpodstawowych.

Praca powinna ukazywać muzeum oczami dzieci i młodzieży – jak je widzą i chcą, żeby wyglądało –
oraz odnosić się do chrzanowskiej placówki. Może być wizją muzeum, pomysłem, jak powinno wyglądać i co powinno pokazywać. Może odwoływać się do wyobraźni uczestnika lub bazować na jego doświadczeniu. Autor powinien stworzyć i przedstawić „swoje” muzeum. Praca ma być wykonana samodzielnie. Do pracy powinna być dołączona koperta z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą przedszkola bądź szkoły i klasą, danymi nauczyciela, sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu, zgodą rodziców na udział (formularz dostępny poniżej)

Prace należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do Muzeum w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 13, do dnia 16 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Moje Muzeum.

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Dyrektora Muzeum, do której wejdą pracownicy Muzeum oraz nauczyciele z placówek z terenu powiatu chrzanowskiego. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Nocy Muzeów, 22 maja 2021 r. Wówczas nastąpi też wręczenie nagród laureatom. Natomiast prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a najlepsze w danej kategorii znajdą się w kapsule czasu, która zostanie otwarta na 100-lecie Muzeum.


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast