Jan Siek – Opus Vitae

Jan Siek urodził się w Nisku w 1936 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu oraz studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Wandy Ślędzińskiej w roku 1962. Od roku 1963 związany był z pracą pedagogiczną na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jacka Pugeta. (studenci o tacie „zawsze wiedział co powiedzieć przy korekcie, trafiał w sedno). Po jego przejściu na emeryturę prowadził Pracownię Rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego praca twórcza obejmuje rzeźbę monumentalną i kameralną, za którą był uhonorowany wieloma nagrodami. Był człowiekiem absolutnie oddanym rzeźbie, widać to we wszystkich rzeźbach, jakie wyszły spod jego ręki.

Wystawa trwała w okresie 11 XII – 24 II 2019 r.

Najnowsze wystawy czasowe

Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast