Dyrektor Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
zaprasza na wystawę „Patrimonium et oeconomia. Papiery wartościowe ze zbiorów Krzysztofa Stachowicza” Wystawa Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Wernisaż 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00
Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”, Aleja Henryka 16
Czas trwania wystawy: 2.04.– 6.05.2019 r.

Zmiana czcionki
Kontrast