„Notatki z podróży”

Wystawa malarstwa Damiana Pietrka (Pracownia Rysunku ASP w Katowicach, członek Zarządu Katowickiego Okręgu ZPAP.)
Wernisaż 9 stycznia 2019, godz. 17.00
Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”/ Piwniczka
Al. Henryka 16.

Wystawa do 31 stycznia 2019.

Notatki z podróży

Problem, który w ostatnich latach często dostarczał mi wiele twórczych inspiracji, związany z trudnymi często relacjami w komunikacji interpersonalnej odszedł nieco na dalszy plan. Być może na chwilę obecną wyczerpał się, zdewaluował. Z drugiej strony powód zmiany punktu widzenia, który w języku angielskim brzmi wdzięcznie: Point of View, czy po prostu Viewpoint, związany jest z moją osobą. Z obserwatora – ekstrawertyka, stałem się obserwatorem – introwertykiem, skupionym na sobie, własnych przeżyciach. Nawet, jeżeli portretuję innych, tak naprawdę snuję własną opowieść. Niby staram się przeniknąć przez tkankę zewnętrzną portretowanych osób, a tak naprawdę szukam prawdy o sobie… rozpoczynam podróż.

Podróż może mieć wiele wymiarów i chyba niewyczerpaną ilość scenariuszy. Może być doświadczeniem fizycznym, jak również metafizycznym – jedynie w naszej wyobraźni. Zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Któż z nas, podczas długiej podróży, w powtarzalnym rytmie „stukotu” pociągu choć na chwilę nie zanurzył się we własnych myślach, wspomnieniach, czy marzeniach?

Ważnym elementem, porządkującym wszelkie formy podróżowania jest czas.
Podróż, nawet ta odbywana w wyobraźni, zawsze odbywa się w czasie. Tym samym nasuwa nam pewne metafory, które naturalnie wręcz kojarzymy z przemijaniem, życiem, jego etapami i ulotnością: kolejne mijane stacje, pasażerowie, którzy krócej lub dłużej z nami podróżują, konduktor, który czuwa nad bezpieczeństwem towarzyszy podróży.

Notatki z podróży łączą w jedną całość kilka ważnych dla mnie cykli prac. Są to: „Poszukiwanie utraconej (?) tożsamości”, „Widokówki z podróży', „Moja droga do szkoły” oraz „Szkice z pociągu”.

Pierwsza seria dotyczy ciekawego zjawiska, związanego z tzw. Trójkątem Trzech Cesarzy. Zainteresowała mnie istotna transformacja tego ciekawego miejsca, nieopodal (na granicy) Mysłowic: z obszaru zespolonych peryferyjnych trzech państwowych tworów, powstało centrum wielkiej aglomeracji, połączonej ze sobą trakcją kolejową oraz siecią komunikacji tramwajowo – autobusowej, gdzie poszczególne miasta nie tyle łączą się ze sobą, co przenikają jedno w drugie. Ciekawym było dla mnie poszukiwanie wszystkich współcześnie „wykrywalnych” „kulturowych i estetycznych pęknięć tektonicznych”.

„Widokówki z podróży” są zapisem ważnych dla mnie miejsc. Nie tylko tych „najważniejszych”, związanych z moim pochodzeniem, czy kolejnymi etapami „podróży”, ale również rozmaitych przeżyć, powodami których były np. plenery malarskie, czy podróże.

Z kolei cykl „Szkice z pociągu” jest fizycznym zapisem drogi, którą pokonuję na zajęcia w katowickiej ASP. Szkice dostarczają mi również inspiracji do innych działań, tym razem raczej o charakterze malarskim – na większych formatach.

Podobnie „Moja droga do szkoły”, z tą różnicą, że cykl tworzą prace malarskie, a ich zapis nie jest dosłowny i tak oczywisty, jak w przypadku szkiców. Są to raczej powidoki ludzi, klimatu, pejzażu za oknem, wykonywane już w pracowni i wspierane zresztą Szkicami z pociągu. /D. Pietrek/

Damian Pietrek

Urodził się w 1975 roku. W 1995 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

W latach 1995–2000 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filii w Katowicach.

Od 2005 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie na stanowisku profesora ASP. Wielokrotnie nagradzany. W roku 2007 otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W roku 2010 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.

Od 2007 roku w kolejnych kadencjach jest członkiem Zarządu Katowickiego Okręgu ZPAP.

Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa. Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych, brał udział w blisko stu wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.

Zmiana czcionki
Kontrast