Muzeum w Chrzanowie zaprasza na wernisaż wystawy: „Gdzieś w chrzanowskim powiecie”, 13 lutego 2019, godz. 13.00, Oddział Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka”, Al. Henryka 16 w Chrzanowie.
Kurator wystawy Piotr Grzegorzek.
Czas trwania wystawy: 13.02.-25.03.2019

Najnowsza wystawa czasowa ma pokazać piękno i bogactwo ziem powiatu chrzanowskiego w granicach sprzed 1950 roku.

W tamtych czasach granica zachodnia biegła wzdłuż Białej Przemszy i Przemszy a wschodnia przebiegała na wschód od Niegoszowic. Na południu był to lewy brzeg Wisły. Na wystawie zostanie pokazany skromny wybór zdjęć z bogatej dokumentacji kuratora wystawy niemalże w całości opublikowanej w Internecie.

Całość uzupełnią okazy geologiczne ze szczególnym uwzględnieniem formacji oolitu balińskiego oraz kolekcji z Kopalni Trzebionka.

Zmiana czcionki
Kontrast