VI Powiatowy Konkurs Historyczny: „Dla przeszłych i przyszłych lat”

Konkursy

VI POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
„Dla przeszłych i przyszłych lat”
Edycja 2017: „Żyli wśród nas. Dzieje i kultura żydowskich mieszkańców powiatu chrzanowskiego”
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.muzeum.chrzanow.pl

Temat i cele konkursu:

Ziemia chrzanowska to rejon o średniowiecznym rodowodzie, ciekawej historii i tradycji. Niestety wiedza jego mieszkańców o przeszłości jest skromna.

Konkurs ma służyć poznaniu przez uczniów historii swojej małej Ojczyzny. Ma na celu przybliżyć życie, kulturę, obyczaje przodków i postaci ich samych. Nie tylko po to, by po prostu znać przeszłość. Ale by kształtować przyszłość i – jak pisał Tukidydes – „wyrobić sobie sąd o takich samych lub podobnych wydarzeniach, jakie zgodnie ze zwykłą koleją spraw ludzkich mogą zajść w przyszłości”. Bowiem „historia nauczycielką życia jest” /Cyceron/.

W tegorocznej edycji sięgamy po temat trudny, lecz fascynujący. Chcemy przypomnieć, że na naszej ziemi żył naród, który dla współczesnych ludzi jest obcy, wręcz egzotyczny, zapomniany… Tymczasem Żydzi byli naszymi sąsiadami, współziomkami. Oni, w wyniku tragicznego wydarzenia dziejowego jakim był Holocaust, odeszli, a my zostaliśmy, ale mamy obowiązek o nich pamiętać. Mimo czasami trudnej historii wzajemnych stosunków. W ten sposób chcemy przełamać „upokarzające dziedzictwo wzajemnych oskarżeń, fałszywych informacji, moralnego zamętu”, jak to określił Norman Davis. Uczniowie poznają historię osiedlania się Żydów na terenie powiatu, ich kulturę, religię, obyczaje i osoby, będące ważne dla całej społeczności mieszkańców. Zaznajomią się z ich działalnością gospodarczą, społeczną i kulturową. Będą mogli odkryć miejsca posiadające żydowską genezę.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.

Harmonogram:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.12.2016 r.
  • I stopień – etap szkolny (test): 28.02.2017 r.
  • II stopień – etap powiatowy (część ustna): szkoły podstawowe: 22.03.2017 r.
  • szkoły gimnazjalne: 23.03.2017 r.
  • szkoły ponadgimnazjalne: 24.03.2017 r.
  • Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 11.04.2017 r.

 

Regulamin VI PKH

Załącznik 1 – Zgłoszenie

Załącznik 2 – Protokół

Załącznik 3 – Zakres tematyczny

Załącznik 4 – Literatura

Materiały do VI KPH – Chrzanów

Materiały do VI KPH – Kultura


Filtruj:
Archiwa
Kategorie