Stanisław Bochenek – legionista

"Z muzealnego sztambucha"

Stanisław Bochenek, syn Jana i Marii Chłopek, ur. 15 stycznia 1892 r. (lub 13 stycznia 1894 r., dokumenty podają różne daty) w Kątach, zamieszkały przy ul. Studziennej 7, od 1 grudnia 1913 r. do 30 lipca 1914 r. pracował jako pomocnik w Bazarze Polskim w Chrzanowie Wiktora Bieleckiego (handel towarami korzennymi i galanteryjnymi żelaza). 30 lipca 1914 r. na własne żądanie zwolnił się do Legionów.  Do Legionów Polskich wstąpił 15 sierpnia 1914 r. Służbę pełnił w 8. kompanii II baonu oraz w sztabie 2. Pułku Piechoty II Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. służył w Polskim Korpusie Posiłkowym. Po bitwie pod Rarańczą (15–16 lutego 1918 r.) internowany w Huszt.

7 lutego 1925 r. ożenił się z Zofią Bytomską. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci: Henryk, Tadeusz, Emanuel i Antonina. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Członek Związku Legionistów – oddział w Chrzanowie. W okresie okupacji niemieckiej przesiedlony z rodziną do Jaworzna, od 2 lipca 1942 r. do końca lutego 1943 r. więziony wraz z rodziną w obozie hitlerowskim „Polenlager 168” w Gorzyczkach.

 

Na fotografii:

Tableau Związku Legionistów w Chrzanowie. Stanisław Bochenek w 1 rzędzie, 3 od lewej. (Kopia fotografii w zbiorach Muzeum w Chrzanowie)

 

oprac. A. Sadło-Ostafin


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast