Ekspozycja archeologiczna w Muzeum w Chrzanowie „Pradzieje regionu chrzanowskiego” ukazuje najdawniejszą historię szeroko rozumianych okolic Chrzanowa. Wystawę przygotowano w oparciu o badania prowadzone od lat sześćdziesiątych XX w. przez Muzeum na stanowiskach archeologicznych, głównie cmentarzyskach birytualnych kultury łużyckiej takich jak: Kwaczała-Spalona, Kwaczała-Łozek, Jankowice, Żarki Ziajki i Imielin. Wiele sezonów badawczych przyniosło dużą ilość zabytków pochodzących z zespołów grobowych.  Jest to ceramika (wazy, garnki, misy i czerpaki) a także wyroby metalowe w postaci ozdób metalowych, przede wszystkim z brązu, rzadziej żelaza i, co bardzo rzadkie w Polsce, także z ołowiu. Wymienione cmentarzyska są datowane na okres halsztacki C/D, czyli lata 650-500 p.n.e.  Prócz tego ekspozycja ukazuje zabytki z epok wcześniejszych: z paleolitu, neolitu i wczesnej epoki brązu. Są to narzędzia krzemienne i kamienne (w tym gładzone siekierki z krzemienia pasiastego), ceramika, przęśliki. Wystawa pokazuje również zbytki związanie z okresem późnorzymskim (IV i V w n.e.)  z osad kultury przeworskiej. Jest to ceramika i wyroby żelazne (ciekawy klucz kotwicowaty).

Fot. M. Obersztyn

 

Zmiana czcionki
Kontrast