Małopolska Noc Naukowców

SpotkaniaWykłady

SPOTKANIE Z KUSTOSZEM – godz. 17:00-18:00

Wokół ochrony przyrody, zachowania tradycji oraz ZMIANY, czyli spotkanie z Piotrem Grzegorzkiem, emerytowanym starszym kustoszem Muzeum w Chrzanowie. Omówi on zmiany jakie nastąpiły w przyrodzie ziemi chrzanowskiej w wyniku starań na rzecz jej ochrony, działania Ligi Ochrony Przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w tym zakresie Ireny i Mieczysława Mazarakich (założycieli i propagatorów LOP w Chrzanowie – Patronów Muzeum). Pokaże także, że ochrona środowiska i badania nad nim są i zawsze były ważną częścią pracy naukowej i muzealnej.

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM – godz. 18:00-19:00

Specjalnie na ten jeden wieczór ekspozycja zostanie rozbudowana o pamiątki związane z działalnością Ireny i Mieczysława Mazarakich (Patronów Muzeum) w dziedzinie ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przyrodniczego okolic Chrzanowa. Po wystawie stałej – rozszerzonej oprowadzi przybyłych przewodnik. Budynek główny Muzeum w Chrzanowie będzie udostępniony dla zwiedzających w godzinach 17:00-21:00. Możliwe będzie w tym czasie zwiedzanie bez przewodnika z wyłączeniem pomieszczeń, w których będą odbywać się spotkania tematyczne.

WARSZTATY GENEALOGICZNE „SAGA CABANÓW” – godz. 19:00-20:30

Warsztaty poprowadzi dyrektor Muzeum w Chrzanowie, Kamil Bogusz. Uczestnicy poznają zasady tworzenia drzewa genealogicznego rodziny; podstawowe pojęcia pozwalające wyszukać informacje o rodzinie lub o pochodzeniu nazwiska. Otrzymają wskazówki jak archiwizować pamiątki rodzinne, czy stworzyć album oraz kronikę rodzinną. Spotkanie pozwoli zgłębić wiedzę nad pochodzeniem rodzin, nazwisk i staropolskiego słownictwa. To możliwość wglądu w podstawy pracy naukowej, którą możemy wykonywać samodzielnie.

Obowiązują zapisy: tel. 32 753 87 11, 32 753 87 10.


Filtruj:
Archiwa
Kategorie
Zmiana czcionki
Kontrast